NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

BLTTDS 2015 có tổng số 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương. So với Bộ luật tố tụng dân ...

Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại

Tranh chấp trong kinh doanh (hay tranh chấp thương mại) là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh ...

Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, để xác định đâu là di sản cần phải dựa trên những yếu ...

Tư vấn hợp đồng đất đai nhà ở

Thủ tục pháp lý về đất đai, nhà ở khá đa dạng và phức tạp. Những vấn đề pháp lý về nhà đất được quy định ở nhiều văn bản pháp luật ...

Kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài? Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi kết hôn với người nước ngoài?... ...

Lên đầu trang