Thủ tục pháp lý đất đai nhà ở
Thủ tục pháp lý về đất đai, nhà ở khá đa dạng và phức tạp. Những vấn đề pháp lý về nhà đất được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như luật đất đai, luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng…Mỗi văn bản pháp luật điều chỉnh về một vấn đề khác nhau như về hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, thủ tục xin giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công, thủ tục hợp thức hóa chủ quyền nhà đất, thủ tục khai nhận di sản thừa kế, tặng cho, mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, về quy hoạch, chuyển đổi, tách thửa...

Có nhiều thủ tục pháp lý nhà đất với nội dung và mục đích khác nhau, do đó, thành phần hồ sơ cho từng thủ tục cũng sẽ khác nhau.Thủ tục pháp lý nhà đất được coi là một trong những thủ tục phức tạp và mất nhiều thời gian thực hiện.

 Tư vấn thủ tục pháp lý đất đai nhà ở

 • Thủ tục đăng ký, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Thủ tục xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
 • Thủ tục chuyển nhượng QSD đất;
 • Thủ tục mua bán nhà;
 • Thủ tục đăng bộ, sang tên nhà đất;
 • Thủ tục tách thửa, hợp khối nhà, đất;
 • Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Thủ tục về soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê lại…
 • Thủ tục chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.